Formulare online

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA UNUI CONCURS DE RECRUTARE PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ VACANTĂ DE CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT LA COMP. ACHIZIȚII PUBLICE ȘI URBANISM

În considerarea Legii nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria comunei Noșlac, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de exeuție consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul compartimentului Achiziții Publice și Urbanism din aparatul de specialitate al primarului comunei Noșlac.

         Timpul de muncă aferent îndeplinirii responsabilităților funcției de consilier achiziții publice este normal, de 8 ore pe zi/40 ore pe săptămână.

Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare.

Condițiile specifice de participare la concurs: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în echivalentă în una dintre ramurile de știință: inginerie civilă sau arhitectură și urbanism; nu necesita vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice.

         Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă și interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 27 noiembrie 2020, începând cu ora 10:00, la sediul primăriei comunei Noșlac, județul Alba, în sala de ședințe. 

Dosarele se depun la sediul primăriei comunei Noșlac, în perioada 23.10.2020 –  11.11.2020, la secretarul comisiei de concurs, dna. Bichiș Floarea Victoria, referent superior la comp. Agricol și foncd funciar.

Bibliografia, tematica și atribuţiile prevăzute în fişa postului, se afişează pe pagina de internet www.primarianoslac.ro.

Pentru informații: tel. 0258.889.101.

Viceprimar,

Szilagyi Arpad Otila

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support