Formulare online

Registru agricol

OBLIGAȚIILE PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE CU PRIVIRE LA REGISTRUL AGRICOL

În scopul asigurării unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale, autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale municipiilor organizează întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol.

            În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoștință că persoanele fizice și juridice au obligația de a declara pentru înscrierea în Registrul agricol, datele privind componența gospodăriei/exploatației agricole, suprafețele de terenuri agricole, utilajele agricole, animalele, pomii fructiferi și construcțiile pe care le exploatează sau le dețin în proprietate pe raza comunei Noșlac.

Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

  1. între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință,clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
  2. între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
  3. persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp,în termen de 30 de zile de la apariţiei oricărei modificări.

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute mai sus, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea corespunzătoare la rubrica „semnătura declarantului”.

Înscrierea în registrul agricol a datelor se face pe baza declarației date pe propria răspundere sau pe bază de documente,de capul gospodăriei sau,în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exercițiu.

Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face numai pe bază de documente anexate la declarația făcută sub semnătura capului gospodăriei sau,în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancțiunea nulității.

Potrivit art. 20 alin 1 din OG nr. 28/2008 nedeclararea,la termenele și în forma stabilită,a datelor care fac obiectul registrului agricol, refuzul de a prezenta documentele și evidențele necesare în vederea verificării realității datelor, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1500 lei, în cazul persoanelor juridice.

 

 

PRIMAR,

ZILAHI FLORIN CLAUDIU

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support