Formulare online

Informații de interes public


 1. RESPONSABILUL CU DIFUZAREA INFORMAȚIILOR PUBLICE:

Bleoca Anca Astrela, consilier asistent în cadrul compartimentului Relații cu Publicul

 1. Lista documentelor de interes public
 1. Hotărârile cu caracter normativ emise de consiliul local ;
 2. Dispoziţiile cu caracter normativ emise de primarul comunei Unirea;
 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate al consiliului local;
 5. Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat în baza prevederilor legii anuale de aprobare a bugetului local;
 6. Contul anual de execuţie bugetară;
 7. Strategii, programe, prognoze privind dezvoltarea economico-socială a comunei;
 8. Documente privind încheierea de protocoale de colaborare şi asociere cu consiliile locale, cu instituţiile publice judeţene şi cu agenţi economici din ţară;
 9. Documente privind manifestările cultural-artistice organizate în colaborare cu unităţile finanţate de Consiliul local;
 10. Inventarul bunurilor aflate în domeniul public şi privat al comunei;
 11. Informări privind stadiul realizării investiţiilor proprii;
 12. Centralizarea şi evaluarea pagubelor produse de calamităţi;
 13. Documentaţiile pentru organizarea procedurilor de achiziţii publice;
 14. Rezultatul procedurilor pentru achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări;
 15. Hărţi cuprinzând planuri urbanistice;
 16. Încadrarea drumurilor comunale;
 17. Documente privind starea drumurilor comunale;
 18. Rapoarte anuale de activitate ale primarului, viceprimarului şi consilierilor locali;
 19. Procese-verbale ale şedinţelor Consiliului local;
 20. Programe de lucrări pe surse de finanţare;
 21. Documente şi informaţii utilizate la elaborarea P.U.G. după aprobarea acestuia;
 22. Documente privind concursurile organizate de Consiliul local;
 23. Declaraţii de avere, de interese pentru funcţionarii publici şi pentru consilierii locali;
 1. R.O.F., R.O.I., Atribuții departamente – vezi atașamente:

R.O.F.

R.O.I.

        4.  a) Programul de functionare a institutiei:

Luni-Joi : 08.00 – 16.00
Vineri: 08.00 – 14.00
Sambata – Duminica: Inchis

b)  Program de audiente

Primarul comunei – Zilahi Florin Claudiu – zilnic, 10:00 – 12:00

Viceprimarul comunei – Szilagyi Arpad – Otila – zilnic, 10:00 – 12:00

c) Petitii:

Adresa de e-mail: primaria_noslac@ab.e-adm.ro sau     relatiicupublicul@primarianoslac.ro

  1.  
  2. Formular pentru solicitarea informațiilor publice în baza Legii nr. 544/2001

   Formular solicitare informatii

  1. Modalitatea de contestare a deciziei autorității publiceîn situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate:
 • Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public este definit prin Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

  Astfel, potrivit art. 6 si 7 din Legea nr. 544/2001, orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile acestui act normativ, informatiile de interes public. Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile. Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor.

  In conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, in cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.

  Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatie administrativa in termen de 30 zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale normelor metodologice.

  In cazul in care reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative.

  In conformitate cu art. 22 din Legea nr. 544/2001, in cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in acest act normativ, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plangerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de raspuns mai sus aratat, instanta putand obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.

  Hotararea tribunalului este supusa recursului, iar decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
  Atat plangerea, cat si recursul se judeca in instanta in procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.

  1. Rapoartele de aplicare a Legii r. 544/2001 și a Legii nr. 52/2003 (

   Raport de aplicare a Legii nr. 544 din 2001

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support