Formulare online

Comunicat privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2 pe teritoriul comunei Noșlac

HOTĂRÂREA NR. 1/2020

privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2 pe teritoriul comunei Noșlac

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI NOȘLAC, întrunit în şedinţă de lucru la data de 12 martie 2020 ca urmare a convocării dispuse de către președintele acestei structuri – dl. primar al comunei Noșlac, Zilahi Florin Claudiu,

 

Având în vedere:

  • Procesul verbal al ședinței extraordinare a CLSU Noșlac din data de 12.03.2020;
  • Hotărârea C.N.S.S.U. nr. 7/11.03.2020 privind aprobarea hotărârii nr. 9/10.03.2020 a Grupului de support tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României.
  • Hotărârile nr. 5/09.03.2020 și nr. 6/09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea Hotărârilor nr.6/06.03.2020, nr.7/07.03.2020 și nr. 8/09.03.2020 ale Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României precum și a unor măsuri pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2,

În temeiul prevederilor cuprinse în OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. I. Se dispun următoarele măsuri care se vor aplica de îndată pe teritoriul comunei Noșlac pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2, după cum urmează:

  1. toți operatorii de transport public sau privat de persoane care activează pe teritoriul/tranzitează teritoriul comunei Noșlac, inclusiv cei care realizează serviciul de transport persoane în regim de taxi, microbuzele școlare, cursele regulate sau ocazionale, au obligația de a asigura dezinfecția frecventă a habitaclului mijlocului de transport la finalizarea fiecărui traseu (de. ex. bare, suporți, uși, scaune, etc.);
  2. Se instituie pentru toți operatorii de transport de mărfuri obligația de a asigura dezinfecția habitaclului mijlocului de transport la intrarea pe teritoriul comunei Noșlac, la fiecare cursă;
  3. Operatorii de transport de mărfuri sau persoane precum și alte persoane juridice care au angajați care, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, s-au deplasat în străinătate în Italia, China, Iran, Coreea de Sud, Franța, Germania, Spania și orice alte zone declarate ca afectate la această dată ori care vor fi declarate ca afectate în viitor, au obligația ca, la sosirea în țară a angajaților să îi informeze despre obligațiile ce le revin de a intra în carantină/izolare la domiciliu, după caz, sens în care le vor pune la dispoziție și vor asigura completarea, de către persoanele în cauză, a declarației pe propria răspundere, anexă la prezenta;
  4. Toate instituțiile publice și toate magazinele care comercializează produse direct clienților (cu excepția celor care vând exclusiv online) au obligația să respecte măsurile dispuse de autoritățile competente privind accesul persoanelor în sediul acestora, respectiv a accesului clienților în magazinele de desfacere;
  5. Se restricționează activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive și divertisment, în spații închise, cu participarea a peste 100 de persoane.

Art. II. Aducerea la îndeplinire a tuturor măsurilor dispuse prin prezenta este obligație a tuturor celor vizați.

 Art. III. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției și publicare pe pagina de internet.

 

Noșlac, 12.03.2020

 

PREȘEDINTE CLSU,

PRIMARUL COMUNEI NOȘLAC,

ZILAHI FLORIN CLAUDIU

MEMBRI CLSU NOȘLAC,

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support