Formulare online

ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE LUCRARI “CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA NOSLAC”

Publicat: 03.12.2020

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale

autorităţii contractante: UAT COMUNA NOSLAC , str, Principală, nr. 78, Email: primarianoslac@yahoo.com, tel. 025889303, fax. 0258889101

2. Procedura de atribuire aplicata si valoarea estimata: Achizitie directa

valoarea estimata este de 395856,16  ron fara TVA.

3. Locul executiei: Comuna NOSLAC

4. Natura si dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării:

Lucrari “CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC NOSLAC”

5. Termen de finalizare a lucrarii: se pastreaza termenul de executie al lucrarii respectiv 24 luni de la primirea ordinului de incepere.

6. Data limita de primire a ofertei preliminare: 09.12..2020 ora 10.00;

Deschiderea ofertei preliminare va avea loc in data

de 09.12..2020, ora 11.00.

7. Adresa la care se transmite oferta preliminara:

Registratura COMUNA NOSLAC , str, Principală, nr. 78

8. Limba in care trebuie redactata oferta: romana.

9. Finantarea se realizeaza prin BUGETUL LOCAL.

10. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 de zile.

11. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut.

Pentru a putea participa la Achizitia Directa în vederea încheierii contractului de executie este necesara prezentarea urmatoarelor documente:

-propunere tehnica

-propunere financiara

-certificat constatator ONRC

La sedinta de deschidere a ofertelor vor participa imputernicitii sau reprezentantii legali ai ofertantului si membrii comisiei de evaluare a ofertelor.

Documentatia de atribuire este disponibila la sediul primariei.

03.12.2020

Responsabil achizitii publice

Popa Marius Daniel

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support