Formulare online

Acte necesare pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare

Pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiintare, solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată – trebuie să depună la Primăria comunei Noşlac o documentaţie în dublu exemplar, în două dosare cu şină, care să cuprindă:


(1) Documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii elaborata in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pe langa cererea pentru emiterea autorizatiei de construire, inclusiv anexa – se utilizeaza formularul-model F.8 „CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare” obtinut de la emitent – va contine, in mod obligatoriu, urmatoarele documente:

   a) certificatul de urbanism, in copie;

   b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, in copie legalizata, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;

   c) documentatia tehnica – D.T., in doua exemplare, dintre care un exemplar se arhiveaza la emitent si un exemplar vizat spre neschimbare se returneaza beneficiarului;

   d) avizele, acordurile si punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii pentru protectia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, in copie;

   e) studiile de specialitate, nota tehnica justificativa sau raportul de expertiza tehnica pentru lucrari de interventie la constructii existente si/sau raportul de audit energetic pentru lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice la cladiri, solicitate prin certificatul de urbansim, in conditiile legii, un exemplar;

   (2) In conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Lege, documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare, elaborata in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate, potrivit legii, are aceeasi structura cu documentatia pentru autorizatia de construire si este considerata completa daca, pe langa cererea pentru emiterea autorizatiei de desfiintare – inclusiv anexa – (se utilizeaza formularul-model F.8 „CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare” obtinut de la emitent), completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform documentatiei tehnice – D.T.A.D. cuprinde aceleasi documente mentionate la alin. (1), adaptate scopului, precum si certificatul de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (in copie).

   (3) La depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se vor avea in vedere urmatoarele:

   a) in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Lege, odata cu autorizatia de construire/desfiintare se solicita, de regula, si autorizarea organizarii executarii lucrarilor. In aceasta situatie, solicitantul are obligatia de a prezenta, pe langa documentatia tehnica – D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de baza (D.T.A.C.), documentatia tehnica – D.T. pentru organizarea executarii lucrarilor (D.T.O.E.) – piese scrise si desenate -, intocmita in baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, impreuna cu avizele specifice aferente (aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate si altele asemenea, dupa caz), in doua exemplare;

   b) in situatia in care, prin certificatul de urbanism a fost solicitata elaborarea unor studii suplimentare, sintezele acestora se anexeaza documentatiei, inclusiv avizele/aprobarile obtinute pentru acestea (doua exemplare). La nevoie, solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor in intregul lor.

 

 

Extras din ORDIN NR. 839

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii

lucrarilor de constr

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support