Hotarari adoptate 2011


HOTĂRÂREA Nr.35 din 31 mai 2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com

HOTĂRÂREA Nr.35

din 31 mai 2011

privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren, conform art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Citeşte mai mult...
 
HOTĂRÂREA Nr.34 din 31 mai 2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com

 

 HOTĂRÂREA  Nr. 34

prin care se  aproba contul de încheiere a exerciţiului

bugetar pe anul 2010

Citeşte mai mult...
 
H O T A R A R E A NR. 33 din data de 31.05.2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com

H O T A R A R E A   NR. 33

din  data de 31.05.2011

 

privind  executia  bugetului  de venituri si cheltuieli al 

pe trimestrul I  2011

Citeşte mai mult...
 
Hotararea nr.32 din 31.05.2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com

H O T Ă R Â R E A  Nr. 32/2011

privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local

al comunei Noslac din lunile mai , iunie , iulie  2011,

Citeşte mai mult...
 
Hotararea nr.31 din19.04.2011

ROMANIA, JUDETUL ALBA, COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL

     H O T A R A R E A Nr. 31

din 19.aprilie  2011

privind modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 24/28.03.2011 aprobarea studiului de fezabilitate  si indicatorii tehnico-economici  pentru obiectivul  „Retea de Canalizare menajera si statie de epurare  in localitatea Noslac si Captalan , comuna Noslac , Judetul Alba „

Citeşte mai mult...
 
Hotararea nr.30 din 12.04.2011

ROMANIA, JUDETUL ALBA, COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARÂREA NR.30

din 12.04.2011

Consiliul Local al comunei Noslac, întrunit în sedinta ordinara din data de

12.04.2010;

Citeşte mai mult...
 
Hotararea nr.29 din 12.04.2011

ROMANIA, JUDETUL ALBA, COMUNA NOSLAC                                                                                                                                                                                                   CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA NR.29/2011

din 12.04.2011

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Consiliul Local Noslac  şi S.C. Serviciul public de transport persoane Noslac SRL  cu sediul in Noslac , str, principala nr. 78, judetul Alba ;

        

Citeşte mai mult...
 
Hotararea nr.28 din 12.04.2011

ROMANIA, JUDETUL ALBA, COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 28 /2011

12.04.2011

Privind concesionarea fara licitatie publica a Dispensarului Uman Noslac  pe o perioada de 15 ani ,pentru care nu au fost incheiate pana in prezent contracte de concesiune .

Citeşte mai mult...
 
Hotararea nr.27 din 12.04.2011

ROMÂNIA, JUDEŢUL ALBA, COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  Nr. 27

din 12.04.2011

privind  rectificarea   bugetului local ,bugetului institutiilor finantate  integral sau partial din venituri proprii 2011 ( invatamant , pasune , camin cultural ) al comunei Noslac ,judeţul Alba

Citeşte mai mult...
 
Hotararea nr.26 din 12.04.2011

ROMANIA, JUDETUL ALBA, COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL

                                               HOTĂRÂRE  NR. 26

                                                   din  12.04.2o11

 

privind modificarea  programului anual al achizitiilor publice pe anul 2011 aprobat prin H.C.L. 14/2011;

                   

Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 Următor > Sfârşit >>

Pagina 3 din 6