COMISII CONSILIUL LOCAL NOȘLAC

Consiliul local al comunei Noșlac , județul Alba , organizează 3 comisii pe următoarele domenii de activitate :

1. Comisia pentru programare , dezvoltare economico socială , buget , administrarea domeniului public si privat al comunei , agricultură, gospodărire comunală , protecția mediului , servicii și comerș , dezvoltare rurală și turism .

2.Comisia pentru învățământ , sănătate , cultură , protecție socială , activitați sportive si de agrement .

3.Comisia pentru administrație publică locala , juridic , drepturile omului , apărarea ordinei și liniștei publice .

Comisiile pe domenii de activitate au următoarea componență :

 

COMISIA NR. 1

1

Milaciu Gheorghe Victor

pentru programare , dezvoltare economico sociala , buget , administrarea domeniului public si privat al comunei , agricultura . gospodarire comunala , protectia mediului , servicii si comert , dezvoltare rurala si turism .

2

Feher Ileana

3

Haiduc Ioan

4

Hădărean Valerica

5

Pop Dumitru

COMISIA NR. 2

1

Onisor Octavian

pentru invatamant , sanatate , cultura , protectie sociala , activitati sportive si de agrement .

2

Marginean Marcel Sabin

3

Szilagyi Arpad Otilo

COMISIA NR. 3

1

Chirila Vasile Alin

pentru administratie publica locala , juridic , drepturile omului , apararea ordinei si linistei publice .

 

2

Bogatean Ioan

3

Szabo Maria